FREQUENTLY ASK QUESTION

Što znači biti profesionalni kaskader (što je kaskaderstvo)?

Kaskaderstvo je profesija audiovizualne, kazališne i zabavljačke industrije koja zbog svoje specifičnosti zahtijeva iznimnu psihofizičku spremu od profesionalnog kaskadera u neugodnim i rizičnim radnjama na projektima. Prisutna je u filmskom i televizijskom stvaralaštvu, te teatralnim predstavama. Kaskaderstvo je kao sektor Audiovizualne industrije uključeno u organizaciju i provedbu potencijalno opasnih i rizičnih scena za potrebe projekta uz brigu o sigurnosti glumaca i kaskadera kao i uzročno posljedično ostalih angažiranih djelatnika na setu ili pozornici. Ono obuhvaća brojne fizičke vještine i stručnost kaskadera, te opće poznavanje profesije i industrije.

Kako postati član HKD-a?

Praksa HKD-a je da se svi zainteresirani bez obveze pridruže jednom redovnom kaskaderskom treningu na kojem mogu iz prve ruke saznati sve što ih zanima. Ukoliko i nakon treninga ostane interes za članstvom, kandidat je obvezan odraditi minimalno 5 treninga ili dostaviti ovjerenu potvrdu treniranja sa opisom vještina priznatog kaskaderskog koordinatora ili certifikat priznate kaskaderske radionice općeg smjera. Nakon navedenog, Ured HKD-a dostavlja formular zamolbe i definira daljnji postupak ovisno o kategoriji članstva u koju se kandidat prijavljuje.
Članstvo u Društvu je podijeljeno na 4 kategorije: Kaskaderski pripravnik, Kaskader, Pomoćnik kaskaderskog koordinatora i Kaskaderski koordinator.
Početna kategorija Kaskaderskog pripravnika podrazumijeva prijemno testiranje koje vode Kaskaderski koordinatori HKD-a.
Za sve dodatne informacije slobodno nam se obratite na Ured HKD-a na Contact HKD i na 0914250003.

Kolika je članarina i koje su prednosti članstva?

Godišnja članarina HKD-a iznosi 800kn, a „gosti“ na kaskaderskim treninzima (glumci, potencijalni članovi...) bez članstva u HKD-u mjesečno plaćaju 150kn ili 50kn za pojedinačni dolazak. Moguće je i dogovaranje individualnih treninga sa registriranim Kaskaderskim koordinatorima. Članstvo omogućava korištenje prostora i opreme Društva za treninge, usavršavanje putem internih i međunarodnih kaskaderskih radionica, prezentaciju članova na web stranici i na upit produkcija, zaštita prava profesionalaca i dostupna pravna pomoć u slučaju potrebe.

Gdje se održavaju treninzi i radionice?

Redovni treninzi HKD-a se održavaju na raznim lokacijama u Zagrebu (interijer i eksterijer). Radionice ovisno o kategoriji kaskaderskih vještina i zahtjevima organizacije, HKD organizira na brojnim lokacijama u RH i inozemstvu.

Što su to kvalifikacije kaskadera?

Skup znanja, iskustva i vještina koje omogućavaju profesionalnom kaskaderu izvođenje zadane kaskade u traženim scenama. HKD opisuje kvalifikacije kroz 10 kategorija kaskaderskih vještina: Kontrola tijela, Scenske djelatnosti, Kaskaderska borba, Gluma, Kaskaderski rigging, Rad sa vatrom, Rad sa vozilima, Rad sa životinjama, Visinski padovi i Voda. U kvalifikacije se također upisuju vještine koje nisu navedene u kategorizaciji, a mogu biti tražene u AV i kazališnim projektima. Svi profesionalni kaskaderi moraju poznavati pravila kaskaderske profesije i proces stvaranja AV i kazališnih djela.

Koji je posao Kaskaderskog koordinatora?

Kaskaderski koordinator je direktor kaskaderskog sektora u procesu proizvodnje AV djela. Zaposlen od strane produkcije da u pred-produkciji na osnovu scenarija i dogovora sa ostalim direktorima sektora definira potrebe kaskaderskog sektora i okvirni proračun za izvršavanje snimanja ''akcijskih scena''. U tijeku produkcije brine o sigurnosti na setu svih djelatnika koji su pod utjecajem izabranih rizičnih i neugodnih radnji; osmišljava, organizira i provodi snimanje kaskaderskih i ostalih potencijalno rizičnih scena u suradnji sa redateljem i djelatnicima ostalih sektora. Nabavlja potrebnu opremu i angažira profesionalne kaskadere prema njihovim kvalifikacijama za potrebe snimanja, te priprema i nadzire izvođače (kaskadere i glumce) za vrijeme snimanja.

Tko su izvođači i koja je razlika?

Izvođač je osoba koja ''ispred kamere'' ili „na pozornici“ izvodi traženu scenu na AV projektu ili kazališnom djelu. U Izvođače spadaju glumci, kaskaderi i statisti.
Glumci su umjetnici koji za potrebe projekta utjelovljuju likove prema ideji scenarija. Njihova izvedba sadržava razne dramske i fizičke elemente među kojima i jednostavne kaskade koje glumac može izvoditi ovisno o svojim sposobnostima, te pod nadzorom i prema uputama Kaskaderskog koordinatora (ukoliko izvodi i jednostavnu rizičnu radnju). Kao profesionalci moraju poznavati profesiju.
Kaskaderi su umjetnici koji za potrebe određenih scena izvode jednostavne ili zahtjevne kaskade tj. rizične i neugodne radnje prema ideji scenarija. Njihova izvedba je prema uputama i u dogovoru sa Kaskaderskim koordinatorom i Redateljem. Ovisno o zahtjevnosti scene izvedba kaskada zahtijeva pripremu, te posebne tehnike i opremu. Kaskaderi također mogu dublirati (mijenjati) glumce prilikom izvođenja opasnih i potencijalno rizičnih scena ili imati vlastitu kratku glumačku ulogu koja sadržava kaskadu kao Kaskader-glumac. Kao profesionalci moraju imati iznimnu psihofizičku spremu i poznavati profesiju.
Statisti su osobe koji za potrebe projekta popunjavaju pozadinu kadra prema zahtjevu redatelja. Njihova izvedba je prema uputama i pod nadzorom pomoćnika režije i ograničena na ležanje, sjedenje, hodanje ili trčanje ''ispred kamere'' bez govora ili drugih elemenata. Iznimka je Statist sa zadatkom koji za potrebe određene scene izgovara kraći tekst ili izvodi jednostavnu radnju predviđenu scenarijem. Statisti nisu AV ni kazališni djelatnici, te ne moraju poznavati profesiju.